Advokátska kancelária

TIE NAJLEPŠIE PRÁVNICKÉ SLUŽBY UŽ OD ROKU 1996

Advokátska kancelária JUDr. Ivety Višňovskej bola založená v roku 1996  a doposiaľ poskytuje komplexné právne služby s hlavným zameraním pre oblasť rodinného, občianskeho, obchodného, pracovného a trestného práva.

Pri výkone našej práce je prvoradý záujem klienta, zachovávame mlčanlivosť a dbáme na princípy advokátskej etiky.

V rámci našej právnej praxe úzko spolupracujeme so špecialistami z oblastí realít, daní a pod.. Právne služby poskytujeme na území celého Slovenska. Ďalej ponúkame elektronické služby advokáta, ktorý uľahčujú komunikáciu s úradmi, ale predovšetkým šetria čas a peniaze klientov. Autorizujeme zmluvy o prevode nehnuteľností, čím chránime práva klientov pred vznikom škody.

Advokátska kancelária je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú  výkonom advokácie v poisťovni Wüstenrot poisťovňa, a.s. so sídlom Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26 do výšky poistného krytia 1 500.000 €.

Pri našej práci je prvoradý záujem a spokojnosť klienta, zachovávame mlčanlivosť a konáme v súlade s princípmi advokátskej etiky.

Tešíme sa na spoluprácu!


Advokátska kancelária VIŠŇOVSKÁ, s.r.o.