Náš tím

VÁŠ ÚSPECH JE PRE NÁS MOTIVÁCIOU

JUDr. Iveta Višňovská

advokátka


JUDr. Iveta Višňovská vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde získala aj titul doktora práv. V advokácii pôsobí od roku 1996, kde sa špecializuje najmä na oblasť rodinného, občianskeho a obchodného práva. JUDr. Iveta Višňovská je členkou Slovenskej advokátskej komory.

Miesto poskytovania právnych služieb:
Slovenská republika

Oblasti právnych služieb:
rodinné, občianske, obchodné a pracovné právo

Jazyky:
slovenský, rusky

JUDr. Ing. Juraj Katrenič

advokátsky koncipient

JUDr. Ing. Juraj Katrenič absolvoval Právnickú fakultu na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, kde v roku 2015 získal aj titul doktor práv. V advokátskej kancelárií pracuje od roku 2014 ako advokátsky koncipient. Venuje sa najmä občianskemu, obchodnému, trestnému a pracovnému právu, právu obchodných spoločností, zabezpečovaniu a vymáhaniu pohľadávok.

Miesto poskytovania právnych služieb: Slovenská republika

Oblasti právnych služieb:
rodinné, občianske, obchodné, správne a trestné právo

Jazyky:
slovenský, nemecký